Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


excel_errors

fouten in het Excel bestand

In de volgende paragrafen staan de meest voorkomende fouten beschreven die mogelijk in je Excel bestand kunnen zitten, waardoor deze niet geconverteerd wordt.

verwijzingen naar andere bestanden

Bij het kopieren van cellen of tabbladen van het ene Excel bestand naar het andere Excel bestand kan het zijn dat er externe verwijzigen naar het bestand ontstaan. Zolang de 2 bestanden op dezelfde locatie worden geopend, zul je dit zelf niet merken. Maar zodra je 1 van de 2 bestanden naar een andere locatie op je PC verplaatst en dan krijg je vanzelf een melding dat er koppelingen naar externe bronnen zijn en of je deze wilt herstellen. Aangezien je Excel wordt geupload naar de server van Eenvoudigtebestellen, zal een koppeling naar een externe bron altijd tot een foutmelding leiden. Op de volgende webpagina van Microsoft Support kun je lezen hoe je koppelingen kunt vinden en oplossen.

foutieve formules

Voorafgaand aan de conversie wordt de Excel doorgerekend en worden de uitkomsten van formules op de volgende foutwaarden gecontroleerd:

fout NL fout EN oorzaak MS Support
#WAARDE! #VALUE! de uitkomst kan niet berekend worden, meestal omdat er een getal wordt verwacht. Bijv. =A1 + A2 geeft #WAARDE! wanneer cel A1 en/of A2 geen getal is maar een letter ( 1 + a = ?? ) info
#NAAM? #NAME? de formule wordt niet herkend, meestal door een typefout, bijv. =SON(A1:A3) info
#VERW! #REF! in de formule wordt naar een cel verwezen die niet meer bestaat, meestal omdat deze is verwijderd of verplaatst. Bijv. =A1 geeft #VERW! zodra kolom A verwijderd wordt info
#DEEL/0! #DIV/0! er wordt door nul gedeeld en dat mag niet, bijv. =5/0 info
#N/B #N/A De fout #N/B geeft meestal aan dat een formule iets niet kan vinden waarnaar wordt gezocht info
#LEEG! #NULL! de formule wordt niet correct gebruikt, meestal door een typefout, bijv. =SOM(A1 A3) info
#GETAL! #NUM! de formule bevat een getalswaarde die niet correct is of buiten de marges valt (te groot of te klein) info
_xlfn _xlfn dit is niet een echte fout, maar betekent dat er een (nieuwe) formule wordt gebruikt die niet herkend wordt in de 2013 versie van MS Office. Vervang deze door een andere formule info
{=…} {=…} matrix- of array formules worden niet door Eenvoudigtebestellen ondersteund en worden bij de foutcontrole eruit gefilterd info

Bij de meeste fouten wordt in de pop-up van de conversie de celadres getoond waarin de fout is vastgesteld. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je al beginnen door in het Excel bestand te zoeken naar # in formules en waardes.

foutieve namen

In Excel is het mogelijk om (een bereik of range aan) cellen een eigen naam te geven en deze naam vervolgens te gebruiken in bijvoorbeeld formules of uitklaplijstjes. Mocht er bij de conversie een foutmelding worden gegeven over namen, dan kan er mogelijk het volgende fout zijn:

  • een naam komt vaker dan 1 keer voor, bijvoorbeeld als er een tabblad gekopieerd is met een naam daarin
  • een naam verwijst naar een cel die niet (meer) bestaat of naar een cel van een ander Excel bestand (zie ook de foutmelding #VERW! hierboven)

Om deze fouten te corrigeren, ga in Excel naar het menu 'Formules' en klik daar op 'Namen beheren'. Hier kun je dubbele namen verwijderen of hernoemen, of foutieve verwijzingen aanpassen.

foutieve uitklaplijsten

Om fouten in uitklaplijsten te voorkomen, volg de stappen zoals beschreven in onze Wiki hier. Dit beperkt fouten door foutieve verwijzingen. Verder moet gemeld worden dat dynamische uitklaplijsten met behulp van de functie INDIRECT niet door Eenvoudigtebestellen ondersteund worden.

teveel kolommen en/of rijen

De conversie van een Excel is beperkt tot de volgende limieten:

  • 6 tabbladen
  • 75 kolommen per tabblad, en
  • 2500 rijen per tabblad

In eerdere releases werden Excel bestanden nog tot deze limieten geconverteerd. Nu wordt er echter voor gekozen om Excels buiten deze limieten te blokkeren.

Soms lijkt het dat Excel meer kolommen of rijen gebruikt dan dat je zelf zou verwachten. Probeer in dat geval het volgende om er zeker van te zijn dat de Excel het minimaal aantal kolommen en rijen gebruikt:

  • selecteer de laatste /onderste rij van je Excel tabblad en klik tegelijk op CTRL-SHIFT-Pijl omlaag, zodat alle onderste rijen geselecteerd worden. Rechts-klik nu op je muis om het menu zichtbaar te maken en klik op 'verwijderen'
  • de hetzelfde door de meeste rechtse kolom te selecteren, maar dan vervolgens op CTRL-SHIFT-Pijl rechts te klikken. Verwijder daarna alle overtollige kolommen
excel_errors.txt · Laatst gewijzigd: 2021/04/24 08:05 (Externe bewerking)

Paginahulpmiddelen