Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


custom_style

eigen HTML of Javascript code toevoegen

Ingevoerde tekst in een Excel cel wordt 1-op-1 overgenomen tijdens de conversie naar een webformulier. Hierdoor wordt het mogelijk om eigen HTML, CSS of JavaScript code toe te voegen aan je webformulier. Een aantal toepassingen hebben we eenvoudiger voor u gemaakt en worden hieronder beschreven.

HTML is een opmaaktaal waaruit een website en dus ook je webformulier is opgebouwd. Het vertelt de browser hoe een website eruit komt te zien.

CSS zijn stijlbladen waarmee de vormgeving van een website los wordt gekoppeld van de inhoud (die door de HTML wordt bepaald.

JavaScript is een scriptaal om websites interactief te maken en wordt uitgevoerd binnen de browser en de context van de bezochte website.

In deze pagina worden een aantal mogelijkheden besproken die je eventueel zou kunnen toepassen op je webformulier. Goede websites met uitleg over HTML, CSS en Javascript zijn o.a. w3Schools HTML Tutorial, w3Schools CSS Tutorial en w3Schools JavaScript Tutorial.

De regels voor het toevoegen van HTML en JavaScript code

HTML bestaat uit platte tekst met zogeheten markeringstekens (in het Engels 'tag' genoemd) om aan te geven wat er met die tekst moet gebeuren. De markeringstekens bestaan (meestal) uit een 'open' en 'sluit' markering, bijvoorbeeld <html> ... </html>.

JavaScript heeft in HTML ook een eigen markingsteken om aan te geven dat de tekst tussen die tekens uitgevoerd moet worden als JavaScript: <script> ... </script>.

Belangrijk: Zonder verder in te gaan op HTML en JavaScript zelf, is het wel van belang de volgende regels in acht te nemen wanneer je code wilt gaan gebruiken:

  1. De code zelf moet in een Excel cel geplaatst worden die 'zichtbaar' is na het converteren. De code werkt dus niet wanneer de cel in een verborgen rij of kolom wordt geplaatst of in een tabblad dat niet mee wordt geconverteerd
  2. Het resulaat van de code is niet zichtbaar in Excel. Alleen na het converteren van de Excel en het openen van de webformulier, kun je het resultaat zien. Het resultaat is dus ook niet zichtbaar in de Excel die een klant eventueel per e-mail ontvangt

Tip: Aangezien de code zelf 'zichtbaar' moet zijn, maar het niet altijd wenselijk is om deze code in de Excel naar klanten te laten zien, kun je ervoor kiezen om de kleur van de tekst gelijk te maken met de kleur van de achtergrond. (bijvoorbeeld wit op wit)

De lokatie van de HTML code in je Excel is relevant voor het resultaat. De lokatie van de JavaScript is daarentegen niet relevant: Deze zou bijvoorbeeld onderaan je formulier kunnen plaatsen.

custom_style.txt · Laatst gewijzigd: 2016/05/29 12:17 (Externe bewerking)

Paginahulpmiddelen